Bản địa hóa đảm bảo chất lượng tự động hóa đa ngôn ngữ

Bản địa hóa, tự động hóa đa ngôn ngữ tối tân

Kiểm thử toàn diện bản địa hóa đảm bảo chất lượng sẽ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng cho các công ty đang tìm cách mở rộng ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc máy tính để bàn của họ sang các thị trường mới. Với Tự động hóa, bạn có thể tự động hóa một ngôn ngữ một lần và sau đó nhanh chóng mở rộng quy mô sang tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ khác, đồng thời giảm chi phí bảo trì và giúp theo kịp các chu kỳ phát hành phần mềm nhanh chóng được yêu cầu cho các Mạng xã hội, Di động, Analytics và Lưu trữ Đám mây (SMAC). Bạn sẽ có thể tung sản phẩm của mình ra thị trường nhanh hơn, mang lại lợi thế cạnh tranh và giúp bạn nhận ra ROI nhanh hơn.

Giải pháp đảm bảo chất lượng bản địa hóa đa ngôn ngữ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc kiểm thử cho các lĩnh vực sau:

  • Kiểm thử đồng thời nhiều ngôn ngữ
  • Kiểm thử tự động đa ngôn ngữ
  • Kiểm thử khả năng đáp ứng
  • Kiểm thử đảm bảo chất lượng quốc tế & nội địa 
  • Kỹ thuật, Tự động hoá và Kiểm thử
  • Kiểm thử máy tính để bàn, thiết bị di động và IoT (Kiểm thử SMAC)
  • Kiểm thử Trò chơi

 Lợi thế của chúng tôi

Chuyên môn cao về ngành công nghiệp trò chơi và Tự động hóa
Các quy trình được công nhận, bao gồm Kiểm thử Tự động qua TestArchitect
Khả năng thúc đẩy/ giảm thiểu linh hoạt

Tìm hiểu cách LogiGear có thể mang lại cho công ty bạn lợi thế cạnh tranh toàn cầu với các sản phẩm phần mềm được cụ thể hóa phù hợp

Phương pháp tiếp cận tự động hóa kiểm thử bản địa hóa của LogiGear

Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp để hiểu nhu cầu kiểm thử và phát triển mô hình tương tác bản địa hóa, cùng với chiến lược kiểm thử phù hợp.

Chiến lược Tự động hóa

Các chuyên gia tư vấn của LogiGear sẽ làm việc với doanh nghiệp để kiểm tra quy trình kiểm thử hiện có, bộ kiểm thử và cơ sở hạ tầng thực thi kiểm thử để thiết lập lộ trình triển khai và mở rộng Tự động hóa.

Các công cụ và khung

Chúng tôi sẽ làm việc với bộ công cụ hiện có của doanh nghiệp, hoặc công cụ Tự động hóa kiểm thử TestArchitect của chúng tôi.

Đề xuất về giải pháp Kiểm thử Tự động tối ưu nhất

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ đề xuất các phương pháp hay nhất và giúp doanh nghiệp thực hiện các chiến lược để tăng năng suất.

Thực hiện Kiểm thử

Chúng tôi sẽ giúp chạy các các chương trình Kiểm thử và cộng tác với nhóm kiểm thử của doanh nghiệp để thực hiện việc Kiểm thử.

Khả năng mở rộng và khả năng bảo trì

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng thiết kế kiểm thử là yếu tố quan trọng nhất trong việc hiện thực hóa Kiểm thử Tự động, từ đó có thể mở rộng và bảo trì được. Chúng tôi áp dụng các phương pháp hay nhất về thiết kế kiểm thử để đảm bảo khả năng tái sử dụng và bảo trì tối ưu trong các dự án của đơn vị kinh doanh.

Hỗ trợ và Bảo trì

Chúng tôi có thể làm việc với nhóm nội bộ của doanh nghiệp để duy trì các bộ kiểm thử tự động khi cần thiết.

Sẵn sàng chuyển đổi chiến lược Kiểm thử bản địa hóa của bạn?