Kiểm Thử Thủ Công

Dịch vụ Kiểm Thử Thủ Công của LogiGear Việt Nam

Một số doanh nghiệp có thể thiếu nguồn cung ứng cho Kiểm Thử Thủ Công. Một giải pháp lâu dài hiệu quả là thuê bộ phận hỗ trợ Kiểm thử phần mềm mang tính chiến lược, để có thể giúp họ thực hiện các nỗ lực Kiểm Thử Thủ Công. LogiGear có các giải pháp nhân sự linh hoạt và có thể nhanh chóng tăng và giảm để đáp ứng nhu cầu dự án của từng khách hàng.

Dịch vụ Kiểm Thử Thủ Công của chúng tôi bao gồm:

 Khởi động Dự án

Chuyên gia của chúng tôi sẽ kiểm tra quy trình của bạn và thiết lập lộ trình cho các giải pháp nhân sự.

Dịch vụ Kiểm Thử Thủ Công chuyên dụng của các chuyên gia Kiểm thử phần mềm

Chuyên viên kiểm thử của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công cụ kiểm thử hàng đầu và có thể thực hiện nhiều loại kiểm thử khác nhau từ chức năng, đến tải và hiệu suất và các lĩnh vực khác mà các loại kiểm thử thủ công có thể xử lý. 

Phát triển

Chúng tôi làm việc để tạo ra và thực hiện các bộ kiểm thử của bạn, như một phần của triết lý, chúng tôi sẽ giới thiệu các phương pháp hay nhất cho cả khả năng mở rộng và khả năng bảo trì.

Tìm hiểu xem làm cách nào mà LogiGear có thể giúp quy trình kiểm thử API của bạn được sẵn sàng cho Kiểm Thử Liên Tục và Kiểm thử trong Chuyển động liên tục?