Tư vấn Quản lý Đảm bảo Chất lượng

Dịch vụ Tư vấn của LogiGear

Tuy nhiên, đối với nhiều công ty hay doanh nghiệp, việc chỉ mua một công cụ kiểm thử và thuê một số kỹ sư QA là không đủ để có được một giải pháp ổn định, và bền vững lâu dài.

LogiGear QA Consultants có thể thực hiện đánh giá để giúp:

  • Xây dựng lộ trình, chia sẻ các kiến thức tổng quát và kinh nghiệm
  • Có thể hỗ trợ thực hành trong việc đẩy nhanh chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp,
  • Hỗ trợ tích hợp kỹ thuật kiểm thử phần mềm và công nghệ Kiểm thử tự động.

LogiGear cung cấp nhiều dịch vụ đào tạo về Đảm bảo chất lượng để giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình tạo dựng và thực hiện lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ (ví dụ: hệ thống ERP, SMAC, Salesforce Testing), với các gói đào tạo và chiến lược cũng như tư vấn của chúng tôi.

Phương pháp Tiếp cận Tương tác từ LogiGear

Điều này diễn ra ở cả 2 giai đoạn: giai đoạn Lập kế hoạch Chiến lược và giai đoạn Thực hiện Chiến lược.

Lập kế hoạch Chiến lược

Các chuyên gia tư vấn Đảm bảo Chất lượng của chúng tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Nội dung sẽ trình bày các phát hiện và lộ trình chuyển đổi phù hợp với doanh nghiệp.

Thực hiện Chiến lược

Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các lộ trình, LogiGear sẽ tư vấn và hỗ trợ thông qua việc tổ chức các hội thảo và huấn luyện thực hành.

Được tin tưởng bởi

LogiGear đã giúp rất nhiều doanh nghiệp tối ưu hóa việc kiểm thử phần mềm của họ, hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi và xem cách LogiGear có thể giúp bạn đạt được thành công trong quá trình Kiểm thử của mình.